bartboer.nl

Als u dringend computerhulp nodig heeft, kan hulp op afstand een oplossing zijn.

Wij kunnen u dan direct helpen door uw computer op een veilige manier over te nemen. Uiteraard kunt u vanuit uw eigen stoel zien wat wij allemaal doen.

Hiervoor is het wel vereist dat u een werkende internetverbinding heeft